• staffmark slide 1
  • staffmark slide 2 2

Werkt vanuit een duurzame relatie, bouwt aan de organisatie en de samenwerking tussen mensen. Zichtbaar maken vanuit welke niveaus de organisatie zich beweegt, dat is belangrijk. Evenals vertrouwen, respect en evenwichtig handelen.


Consulting & Personal Coaching

Een start voor een (nieuwe) aanpak

Dit laat zich het beste vertalen naar het gezamenlijk behalen van de toekomstige doelstellingen, waarbij mens en organisatie zich aan elkaar verbinden. Een verbinding die pas tot stand komt als mensen zich gewaardeerd voelen. Ruimte krijgen voor hun persoonlijke ambities en groei. De stroom van positieve energie die daardoor op gang komt vergroot de echte wil om samen te werken.

Business Coaching

Gewenste verdieping en bundeling van energie

Om dat te bereiken en die energie te continueren, is een specifieke aanpak nodig, die alleen met gevoel in de praktijk kan worden gebracht. Verdieping door aandacht en begrip te tonen, op zoek te gaan naar de verborgen, boeiende lagen in de mens.

Business Development

De focus wordt gelegd op primaire en secundaire bedrijfsprocessen

Wie doet wat en vooral doen waar je goed in bent.
Hierbij kunt u denken aan: aanpak en denken vanuit optimaliseren, lean en mean, facility management, optimaliseren contractmanagement en (documentaire) informatievoorziening.
Ook worden wij gevraagd te ondersteunen bij het opstarten en uitbouwen van een nieuw bedrijf of bedrijfsactiviteit.